Tahir.jpg
تاهیر تۆفیق
Taha_Hsen.jpg
تەها حسێن
talat-tahir.jpg
تەڵعەت تاهیر